“Bebek için durmak yok…”
-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
-Bebek ile ilgili bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak
-Çalışmaları ve komşularımızı haberdar edebilmek için gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
-Üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
-İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile, Bebek’in güzelleştirilmesi ve korunmasına yönelik ortak projeler yürütmek,
-Her türlü görüntü, gürültü ve Işık kirliliğini engelleyecek çalışmalar yürütmek,
-Çevre sorunları (temizlik v.s.) ile yakından ilgilenmek, çözümler üreterek ilgililere iletmek, çözüme katkıda bulunmak,
-Eğitim ve kültürel etkinliğin arttırılması için girişimde bulunmak,
-Amaca ve hedeflere hizmet etmek üzere; Konferans, sempozyum, paneller, açık oturum ve forum, kermes, balo, müzik gösterisi gibi etkinlikler düzenlemek.
-Amaca ve hedeflere hizmet etmek üzere; Sergiler açmak, gençlerimizi özendirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla, şiir, müzik, spor, kompozisyon v.s. her türlü yarışmalar düzenlemek, yarışmalarda ödüller vermek,
- Amaca ve hedeflere hizmet etmek üzere; Eğitim, kültürel ve sportif nitelikli, boş zamanları değerlendirme amacına yönelik tesisler kurmak ve işletmek.
bebekbeyaz.png

Cevdet Paşa Caddesi, Hamam Sokak Manolya Apt. No:8/D Bebek/Beşiktaş/İstanbul

info@bebekmakoder.org

0212 287 1066

 

Sosyal Medya

E-Bülten

Etkinlik ve projelerimizden anında haberdar olmak ister misiniz ?

Copyright © 2024 Tasarım ve Kodlama Atölye Ajans
+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles

Search